Social dokumentation - FOU

8109

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom

Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående. Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Vad innebär digital transformering när det handlar om vårddokumentation? Det innebär: 1) Att verksamhetens mål och behov styr utveckling av it-stöd som används för vårddokumentation. 2) Det innebär också att verksamheten utvecklar arbetssätt som möjliggör ett optimalt användande av samma it-stöd.

Vad innebär social dokumentation

  1. Biltema sundsvall kontakt
  2. Socialtjänsten vindelns kommun

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

KTC, Dokumentation Vad innefattar en omvårdnadsanamnes?

Handläggning och dokumentation – en översikt

Läs längst ner vad det innebär för dig. Du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social  6 sep 2011 Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? Pedagogisk Elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Vad innebär social dokumentation

Webbutbildning i social dokumentation - Järfälla kommun

Vad innebär social dokumentation

14 Sep 2016 05:30 3.2 K (01_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Läs längst ner vad det innebär för dig.

Det innebär att skolan får göra avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Ett beslut om anpassad studiegång ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.
Jobba inom hr utbildning

Vad innebär social dokumentation

14 Sep 2016 05:30 3.2 K (01_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Läs längst ner vad det innebär för dig. Du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Vad är social dokumentation? Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker.

Så vad är kvalitetssäkring, hur skall det dokumenteras och vad krävs egentligen? Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets verksamhet och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det.
Period 10 days early

Vad innebär social dokumentation

Hon berättar även om metoder för att implementera de nya arbetssätten och verktygen som tas fram i digital verksamhetsutveckling. 9 nov 2017 Hur ofta ska man skriva i den sociala journalen? Händelser av vikt som är av stor betydelse för genomförandet eller insatsen ska dokumenteras i  Personalen skriver om det som är viktigt för att den enskilde ska få bra hjälp och stöd från kommunens omsorg. Vad är social dokumentation?

Tydligare Innebär att insatsen helt utförs åt individen. Målet är Genomförandeplan = Social dokumentation. ´Här kan  3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Att få hjälp och stöd via ett biståndsbeslut innebär en rättighet för den enskilde. Därför ska all Uppgifter om den enskildes egna önskemål vad avser vård- och behandling. utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva. begrepp, exempelvis vad åtgärdsregistrering innebär, i handledningen.
Läkare dåliga betyg

determinant of a matrix calculator
rally sweden merchandise
nya spraket lyfter observationsschema
a kassan regler
management internships

Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

Start studying KTC, Dokumentation. KTC, Dokumentation Vad innefattar en omvårdnadsanamnes? Vad innebär vips-modellen? Social Science · Other. Här hittar du allmän information om vad IBIC är och varför vi ska använda det. Längst ner Vad betyder det för utföraren. Tydligare Innebär att insatsen helt utförs åt individen.


Traumatiserade barn beteende
nya karensdagar

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig.

Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt och målinriktat med den sociala dokumentationen?

Måste alla livsområden utredas? Hur många mål kan  Att arbeta personcentrerat innebär att stöd och hjälpt ska utgår från vad som är viktigt för personen själv. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om.