Lista med litteratur och andra resurser - Uppsala universitet

1349

Fria Nedladdning Kvalitativa intervjuer Mobi

Detta är en lärobok om hur man genomför kvalitativa intervjuer. Här Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även observationer kan resultera i kvalitativ data liksom skriven text i form av t.ex. dagböcker och bloggar.

Kvalitativa intervjuer bok

  1. Tid vinterdack
  2. Hemkar instruments
  3. 1805 pitkin ave

- 1. uppl. Bok -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Kvalitativa intervjuer.

häftad. 253 kr.

Metod + styrkor och svagheter - DiVA

Etiska spörsmål, urvalsprinciper samt frågor om reliabilitet och validitet behandlas grundligt. Jämför och hitta det billigaste priset på Kvalitativa intervjuer innan du gör ditt köp.

Kvalitativa intervjuer bok

Kvalitativa intervjuer CDON

Kvalitativa intervjuer bok

En stor del av boken ägnar författaren  Kvale, Steinar, 1938-2008 (författare); [Interviews. Svenska]; Den kvalitativa forskningsintervjun / Steinar Kvale ; översättning: Sven-Erik Torhell. 1997; Bok. En stor del av boken ägnar författaren åt det praktiska genomförandet. Etiska spörsmål, urvalsprinciper samt frågor om reliabilitet och validitet behandlas grundligt.

Intervjuerna är en del i Linda Jonssons forsknings-projekt och endast delar av materialet har använts i denna bok. Empirimaterialet är insamlat genom åtta kvalitativa intervjuer med vuxna mellan 20 och 26 år och sedan analyserat genom tematisk analys i sex steg. Studien resulterar i tre huvudteman vilka är ”identitet”, ”styrande av intryck” samt ”krav” och citat från empirimaterialet har analyserats och kopplats till teorin under dem. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Narrativa intervjuer skiljer sig från andra slags kvalitativa intervjuer med olika tema man på förhand bestämt. Då missar man berättelsen. Människan är en berättelse, skriver Clarence Crafoord.
Johan häggström längdskidor

Kvalitativa intervjuer bok

Ändå kan vissa  Frågeteknik för kvalitativa intervjuer: En sammanställning. Forskningsoutput: Bok/ rapport › Rapport. Översikt  Exempel på kvalitativa metoder är diskursanalys av dokument, djupintervjuer, gruppdiskussioner, deltagande och ickedeltagande beteendeobservation under   LIBRIS-ID:8372802 Bra bok om vetenskapsteori. Vetenskapsrådets Rapport, 2005:1 - gratis nätversion – ladda ner på se. Kvalitativa intervjuer (3940-04) |  Kvalitativa intervjuer. Bok. Kvalitativa intervjuer.

Amis argumenterar för en relativistisk vetenskaplig hållning som strävar efter att beakta den mångfald av tolkningar som han menar är en 18 mm. Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Författarna tar bland annat upp frågor om hur intervjuer med chefer och professionella kommunikatörer kan genomföras, vilka utmaningar Fyra intervjuer utfördes med unga mellan 15–18 års ålder som själva ansåg att de skadat sig genom sex. Två av ungdomarna in-tervjuades via mejl medan de andra två intervjuades via möten utanför nätet. Intervjuerna är en del i Linda Jonssons forsknings-projekt och endast delar av materialet har använts i denna bok. Empirimaterialet är insamlat genom åtta kvalitativa intervjuer med vuxna mellan 20 och 26 år och sedan analyserat genom tematisk analys i sex steg. Studien resulterar i tre huvudteman vilka är ”identitet”, ”styrande av intryck” samt ”krav” och citat från empirimaterialet har analyserats och kopplats till teorin under dem.
Kajan går till sjöss dvd

Kvalitativa intervjuer bok

Kvalitativa intervjuer av Trost, Jan: Detta är en lärobok om hur man genomför kvalitativa intervjuer. I bokens första kapitel behandlas frågan om när kvalitativa intervjuer lämpar sig och när andra metoder är att föredra. Därefter resonerar författaren kring frågor om tystnadsplikt, om huruvida intervjuare och intervjuad bör vara av samma kön, om klädselns betydelse och om Boken presenterar också nya, alternativa sätt att använda mer traditionella kvalitativa metoder. Exempelvis ger nya medier möjligheter att genomföra observationer och intervjuer.

En stor del av boken ägnar författaren  Kvale, Steinar, 1938-2008 (författare); [Interviews.
Känd artist utsatt för misstänkt människorov

thailändska kvinnor söker svenska män
noaks ark film
vad heter grävling på tyska
rakna ut konsultarvode
vintersim skelleftea

Analysera intervjuer: - Om konsten att göra kvalitativa

På så sätt väcks nya idéer som forskaren  Analysera intervjuer handlar om konsten att göra kvalitativa analyser. Boken riktas till personer som arbetar med kvalitativa undersökningar vid statliga verk,  Utförlig titel: Den kvalitativa forskningsintervjun, Steinar Kvale, Svend etiska frågor kring forskningsintervjun 31; Översikt över boken 33; Intervjun som hantverk  Denna bok saker presentera rikedomen oeh spannvidden hos kvalita tiva intervjuer inom samhiillsvetenskaplig forskning. Den fOrsoker koppla samman  5 juli 2018 — Handbok i kvalitativ analys. En grundbok för pedagogiska ämnen. Intervjumetoder och intervjutolkning: en dialog kring ett kvalitativt  Utmärkt bok som introduktion till kvalitativa forskningsmetoder. Kvalitativa intervjuer, Att skriva uppsats med akribi samt Studieteknik (tillsammans med Sandra  Enkätboken -- Bok 9789144115450 Kvalitativa intervjuer -- Bok 9789144062167 Att förstå vardagen - Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism -- Bok  Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2.


Hornbach rissne öppettider
martin borgeke dan olofsson

Kurslitteratur till kurs i grundläggande forskningsmetodik

Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.]  Alltså: ta fram en spännande bok, kryp upp i soffan med mamma eller pappa, och Svensk titel: Läsning av skönlitterära e-böcker Kvalitativa intervjuer med  Start studying Kvalitativa intervjuer. Learn vocabulary, terms, and Det finns 5 olika metoder för datainsamling som Trost behandlar i boken. Vilka?

Den kvalitativa forskningsintervjun - Biblioteken i Avesta

Intervjuer kan genomföras individuellt, med par (om t.ex. föräldrar eller sammanboende) alternativt i fokusgrupper. lys av till exempel intervjuer, men i huvudsak tillkommer helt ny information. I detta fall kompletterar alltså metoderna varandra. Ett exempel är en dansk HTA. 1-rapport om uppföljning av patienter med cancer i vilken studier utförda med såväl kvantitativ som kvalitativ metodik utvärderades [1].

Fri frakt.