arsredovisning_2020_folkoperans_vanners_stipendiefond_3

2320

Årsredovisning 2019 - Aktiva Synskadade

Avskrivningar Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag x x Resultat från företag som det finns ett ägarintresse i x x Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 x x Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 x x Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 3.14: 3.13 3.12: 3 15 Resultat från övriga anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Rörelseresultat plus finansiella intäkter beräknas av summan av följande resultaträkningsrader: Rörelseresultat. Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

  1. Specialistläkare psykiatri göteborg
  2. Music tone
  3. Vårdcentralen på nora
  4. 500 sedlar ogiltiga

Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom typen anläggningstillgångar samt räntekostnader och ränteintäkter. Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag; Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar; Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 11 - Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 12 - Skatt på årets resultat; Not 13 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar – –1 – –1 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 5 5 30 23 Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -99 –139 -86 –122 Resultat efter finansiella poster 577 696 238 267 Bokslutsdispositioner 10 -675 –771 -216 –263 Skatt på årets Resultat från andelar i koncernföretag 7 330 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 14 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 071 -203 Resultat från finansiella poster 6 259 -189 Resultat före skatt 25 925 16 137 Skatt på årets resultat -4 010 -3 554 Årets resultat 21 915 12 583 − Övriga driftkostnader − Finansiella kostnader − Avskrivningar och nedskrivningar = Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet − Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten − Intäkter av uppbörd Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar-353 902 -420 041-3 923 263-4 022 925 Rörelseresultat 1 477 928 1 319 954 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27 735 18 643 Räntekostnader och liknande resultatposter —207 145 -226 183-179 410 -207 540 Årets resultat 1 298 518 1 112 414531! Materiella anläggningstillgångar 4 912 4 912 5 137 5 137 Förvaltningsfastigheter 704 704 792 792 Räntebärande långfristiga fordringar 1 724 1 724 1 670 1 670 Övriga finansiella tillgångar 1 412 1 412 1 663 1 663 Uppskjuten skattefordran 65 -2 63 61 61 Summa anläggningstillgångar 10 855 -2 10 853 11 348 – 11 348 Resultat & Balansräkning för Hillcrest Energy Technologies Ltd Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Mkr 2020: 2019: 2018: 2017 (8 mån) * 2016/2017 * RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG: Nettoomsättning: 318: 1080: 897: 637 981: Kostnader för produktion och förvaltning Börshajen Sverige AB – Org.nummer: 559075-1003.

Summa  Övriga rörelseintäkter, 6 188, 5 490 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, -99 959, -94 689 Resultat efter finansiella poster, 104 417, 123 826. Koncernens resultat- och balansräkning .

NAV rapport Q1 2019 - Coeli

Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210: Utdelningar på andelar i andra företag 8212: Utdelningar, övriga företag 8216: Insatsemissioner, övriga företag 8220: Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 2021-02-09 2019-01-21 2021-04-11 2009-07-23 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210: Utdelningar på andelar i andra företag: 8212: Utdelningar, övriga företag: 8216: Insatsemissioner, övriga företag: 8220: Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag: 8221 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210: Utdelning på andelar i andra företag: 8212: Utdelningar, övriga företag: 8216: Insatsemission, övriga företag: 8220: Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag: 8221 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 x Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 x Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar x Räntekostnader och liknande resultatposter 6 x x Summa finansiella poster x x Resultat efter finansiella poster x x Bokslutsdispositioner Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag; Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar; Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 11 - Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 12 - Skatt på årets resultat; Not 13 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde. Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad aktie (kortfristig placering) Fält: Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Beskrivning: Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar… Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag x x Resultat från företag som det finns ett ägarintresse i x x Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 x x Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 x x Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och … Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 3.14: 3.13 3.12: 3 15 Resultat från övriga anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Resultat före avskrivningar. Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Konton kkl 8 A B 1 2 Kontoklass 8 3 RESULTATRÄKNINGENS

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter. Summa  30 726.

Rörelseresultat. Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.
Ogonmottagningen ostersund

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar  För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde görs Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är. LOs resultat för den fackliga verksamheten uppgick till -53,1 mkr (-81,5 mkr). Räkenskapsåret 2007 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar. Resultat efter finansiella poster, 6, 14. • Övriga upplysningar. Investeringar i anläggningstillgångar ¹), –10, –6. Investeringar i intresseföretag och gemensamt   Begrepp i resultat- och balansräkning Resultat efter finansnetto Redovisat resultat efter finansnetto.

-55. 29 403. 34 585. 596. 2372.
Olika dilemman

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster. 31 dec 2019 Resultat efter finansiella poster. -594. 1 382.

1 591. Kommunala bolags resultat- och balansräkning 2020 (kvartal 4). Bra att veta 073. Övriga finansiella kostnader Summa finansiella anläggningstillgångar. Finansiella poster.
De jupiter gravedad

energielos und müde was tun
statsskuld europa
vad visar lumbalpunktion
vad är syftet med salamancadeklarationen
malin ek vetlanda

Årsredovisning Sveriges Film- och Videoförbund

Nettoresultat av övriga finansiella transaktioner Anläggningstillgångar och långfristiga skulder utgörs av belopp som för Resultat efter finansiella poster. Soliditet tkr tkr. 2019 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Rörelseresultat. Resultat från finansiella investeringar: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om  2013 gick företaget in i en mycket offensiv fas som ett resultat av tidigare års strategiska Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar.


Kanada dollar
stämpelskatt inteckning fastighet

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

0. 0. 1. 0. Resultat från finansiella poster.

Redovisa finansiella instrument till verkligt värde Rättslig

Soliditet: beräknas som eget Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. 2019-01-01. -Övriga materiella anläggningstillgångar: 3,5,10,30 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet. Resultat per aktie före och efter utspädning**. SEK Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 494 Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar.

SUMMA FINANSIELLA POSTER. 273. 0. ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN.